fbpx

Boligadvokat

Boligadvokat – Bente Riis Fogsgaard

Et boligkøb kan være komplekst, da det omfatter en række forskellige forhold, der skal undersøges, tages stilling til og kontrolleres. Det gør en boligadvokat.

Med en erfaren boligadvokat fra ARCHA, får I gennemgået alle de vigtige papirer. Derved kan I undgå problemer under og efter handlen.

Vi mødes og gennemgår handlens dokumenter. I får mulighed for, at få afklaret de spørgsmål, I måtte have.

Der indgår mange dokumenter i en bolighandel, og derfor også farer og faldgruber for dig. Hvis du overser en vigtig detalje, kan du risikere at leve med konsekvenserne i mange år. I værste fald kan du komme til at stå med udgifter, som du kunne have undgået, hvis de blev opdaget i tide.

Hos ARCHA rådgiver vi dig, uanset om du er køber eller sælger af en bolig. Vi hjælper dig med at ubehagelige overraskelser, som du måske ville have overset. Vi yder nærværende rådgivning omkring hele bolighandlen. Fra eventuel forhandling af købsprisen til gennemgang af købsaftale, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og handlens dokumenter.

Ved brug af ARCHA som boligadvokat kommer du sikkert og helskindet igennem købs- eller salgsprocessen af din bolig.

Boligadvokat boligkøb
Indehaver af advokatfirmaet ARCHA - Bente Riis Fogsgaard

Jeres udbytte af at bruge en boligadvokat

Vi sørger for at:

  • læse alle dokumenter i bolighandlen igennem
  • undersøge om ejendommens bygninger er registreret lovligt ved kommunen
  • tjekke tinglysningen for eventuelle tinglyste rettigheder (servitutter), som en kommende husejer skal være opmærksom på
  • holde personligt møde eller telefonmøde med jer, hvor vi sammen gennemgår handlen
  • give gode råd og vejledning
  • rådgive om tilstandsrapport/ el-eftersynsrapport og ejerskifteforsikring
  • varetage kontakten til ejendomsmægler og bankrådgiver eventuelt i samarbejde med den uvildige økonomiske rådgiver
  • godkende handlen på jeres vegne
  • sikre, at sælger ikke får købesummen udbetalt inden sælgers gæld i ejendommen er slettet (så I ikke kommer til at hæfte for sælgers gæld)

Advokatfirmaet ARCHA

Advokatfirmaet ARCHA Esbjerg og Varde har stor erfaring i gennemgang af bolighandler. Advokat Bente Riis Fogsgaard har tidligere undervist på ejendomsmægleruddannelsen, ligesom hun har en fortid indenfor bl.a. ejendomsmæglerbranchen.

Advokatfirmaet ARCHA er medlem af advokatsamfundet i Danmark. Advokater hos ARCHA er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og registreret i og medlemmer af Advokatsamfundet.

ARCHA er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stillet strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet kan pålægge sanktioner, hvis reglerne om god advokatskik overtrædes.