fbpx

Forældrekøb – hvem er det en fordel for?

Skrevet af Brian Sandbæk – 21. juli 2019

Hvem er det egentligt der foreslår forældrekøb? Altså et køb af en lejlighed til de unge mennesker, der i disse dage skal ud på diverse videregående uddannelser i det ganske land.

Forældrekøb. Hvor er fordelene – hvem er vinderne – er det nu også et smart trick?

 

Bankerne

Det er en klar fordel for bankerne, at der er nogle forældre, der vil lave lån via dem. Der er provision via kreditforeningerne, og der er boliglånsrenten, der kommer i x-antal år. Dertil en masse gebyrer for oprettelse af lån.

 

Kreditforeningerne

Flere lån til forholdsvis sikre betalere – det er en klar fordel. Prisen er ikke relevant.

 

Forældrekøb

Ja, der er flere fordele – specielt fordi man hjælper afkommet med et sted at bo, men også med mulighed for en økonomisk gevinst.
I mine øjne er den største fordel, hvis man sælger lejligheden videre til barnet efter uddannelsen er afsluttet. Der kan man sælge til 15% under offentlig vurdering – og barnet kan derved få en særdeles god start på voksenlivet. Det vil give virkeligt store fordele – for barnet.

Man skal dog have øjnene med sig, og undersøge til bunds om lejligheden f.eks. overhovedet må udlejes.

 

Barnet

Man kan måske få boligstøtte som lejer. Undersøg det med de offentlige instanser – allerede inden dine forældre køber lejligheden. Man kan få et overslag på borger.dk. Derudover kan man som nævnt i ovenstående købe lejligheden til en fordelagtig pris, og derved få andel i den samlede arv inden forældrene er døde. Det kan være en kæmpe fordel rent skattemæssigt.

 

Skat

Vi holder priserne på mindre ejerlejligheder oppe, og der sker nogle handler. Det kan betyde øget skat – men det kan også betyde det modsatte.

Eftersom jeg går efter at spare mine kunder for mest mulig skat, så gør det ikke mig det store at Skat ikke får så meget i indtægt som beregnet.

 

Alternativ til forældrekøb

Man kan også bare låne pengene til sit barn. Det kan gøres både afdrags- og rentefrit. Man kan evt. tage en rente, som man selv skal betale. Har man en friværdi i eget hus, så kan man låne ekstremt billigt f.eks. et 10 årigt lån . Tænk hvad en ung forældre-køber skal betale for sit lån.

Hvis man modtager renter fra sit barn, skal det oplyses på årsopgørelsen ved både barnet og forældrene. Man skal også have styr på familiegældsbrev, og på hvad der sker, hvis forældrene dør inden lånet er afviklet.

 

Forældrelån kontra forældrekøb

Ved forældrelån køber man selv lejligheden, mens man ved forældrekøb låner af forældrene. Jeg vil henvise til en revisor for at sikre, at det hele sker mest hensigtsmæssigt, men der er klare fordele ved begge metoder.

Advokaten skal også inddrages, hvis en sådan haves.

 

Fordel eller ulempe

Jamen hvem dælen foreslår forældrekøb. Det startede for en del år siden, hvor der var nogen, der opdagede det var en god mulighed, og i dag kender de fleste begrebet, men nok ikke hele indholdet af et forældrekøb. Der er både fordele og ulemper, og det er umuligt at sige, at det altid vil være en fordel eller en ulempe at gøre. De økonomisk stærke kan have gode muligheder, men også opleve at de ulemper der er, ikke er noget for dem.

Så det er et område, hvor man skal opsøge rådgivning, så man er sikker på, hvad det er man er på vej ind i.