fbpx

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport – er det nødvendigt?

En tilstandsrapport er ikke nødvendig for at sælge sin bolig. Men med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport, har man mulighed for at få tilbud på en ejerskifteforsikring. Hvis man får lavet rapporterne og tilbyder køber ejerskifteforsikringen, så fritages man for ansvar for skjulte fejl og mangler.

I dethele.dk er det beskikket bygningssagkyndig Flemming Weisz, der laver tilstandsrapporterne. Han har mange års erfaring i branchen, og laver ca. 300 tilstandsrapporter om året.

Som sælger er det vigtigt, at en tilstandsrapport bliver så korrekt som muligt. Den skal vise husets tilstand, så der er noget at forholde sig til.

Tilstandsrapport
Energikonsulent Flemming Weisz

Skjulte fejl og mangler

Alt der står i tilstandsrapporten er kendte fejl og mangler. De eventuelle fejl, der ikke står noteret, anses som udgangspunkt som en skjult fejl. Derved kan en ejerskifteforsikring eventuelt hjælpe køber. Hvis man som sælger ikke har valgt at tilbyde en ejerskifteforsikring til køber, så vil køber derfor kunne gøre krav mod sælgeren.

Når man tilbyder sælger en ejerskifteforsikring, så forpligter man sig samtidigt til at betale halvdelen af præmien på den forsikring, man tilbyder køberen. Køberen behøver ikke vælge dit tilbud – men får stadig halvdelen af den forsikringspræmie, du har fundet frem til. Det gælder dog kun hvis køber tegner en ejerskifteforsikring.
Sælgeren har dermed interesse i at finde en så billig ejerskifteforsikring som muligt. Køberen har har et andet ønske. Det er dig som sælger uvedkommende, hvilken forsikring han vælger. Du skal bare have at vide, om forsikringen tegnes eller ej.

Hvad viser en tilstandsrapport – og hvad betyder koderne?

En tilstandsrapport skal fortælle om synlige fejl og mangler. Det vil sige ting, der kan ses af den byggesagkyndige uden at lave det, der hedder “destruktive indgreb”. Den byggesagkyndige må f.eks. ikke bore ud, så han han se ind i muren, hvor meget isolering der er.

Når den byggesagkyndige gennemgår huset, giver han alt hvad han ser en karakter. Disse karakterer afspejler ikke, hvor meget det koster at udbedre, men blot om det f.eks. er noget, der kun har æstetisk betydning eller måske er noget, der kan få huset til at falde sammen, hvis ikke det bliver udbedret.

Karakterskala

IB – ingen bemærkninger

K0 – kosmetiske skader

K1 – mindre alvorlige skader

K2 – alvorlige skader

K3 – kritiske skader

UN – Undersøges nærmere

Renovering efter tilstandsrapporten er lavet

dethele.dk har et helt håndværkerkorps, der er klar til at rykke ud. Det kan være, at du som sælger ønsker at få repareret noget enten før eller efter tilstandsrapporten er udfærdiget. Hvis håndværkerne f.eks. får til opgave at få fjernet nogle af de værste karakterer i tilstandsrapporten, så vil den byggesagkyndige efter genbesigtigelse skrive en allonge, der fortæller, hvad der er blevet lavet.

Det kan have stor betydning for handelssituationen med en potentiel køber. Andre gange kan det blot give mening, at man får udfærdiget et tilbud på renovering af en fejl. Det kan man så give videre til ejendomsmægleren, der igen kan bruge det overfor køberen, når der skal tale som ejendommens stand og vedligeholdelsesudgifter.

Vil du gerne vide mere, så udfyld kontaktformularen.

Vi vender tilbage hurtigst muligt

Du er også velkommen til at ringe til mig på 2383 2001 eller skrive på kontakt@dethele.dk

dethele.dk
Brian Rosendahl Sandbæk - Direktør i dethele.dk ApS


TilstandsrapportEnergimærkeEl-installationsrapport